Øbro-Hallen er lukket

Fliserne udskiftes og der installeres nyt vandbehandlingsanlæg. Det forventes, at Øbro-Hallen åbner igen primo 2024.

Fra 1. september 2021 skal du finde andre svømmehaller end Øbro-Hallen, hvis du ønsker at svømme.

Øbro-Hallen står overfor en omfattende renovering, hvor fliserne på promenadedækket, i bassinerne og i omklædningsrummene skal udskiftes. Derudover er vandbehandlingsanlægget af ældre dato, og det bliver udskiftet ved samme lejlighed.

Nedlukningen sker fra den 1. september 2021 og forventes at løbe et år frem.