Øbro-Hallen er lukket

Fliserne udskiftes og der installeres nyt vandbehandlingsanlæg. Det forventes, at Øbro-Hallen åbner igen primo 2024.

Øbro-Hallen er ved at gennemgå en omfattende renovering, hvor fliserne på promenadedækket, i bassinerne og i omklædningsrummene skal udskiftes. Derudover er vandbehandlingsanlægget af ældre dato, og det bliver udskiftet ved samme lejlighed.