Notat fra brugerrådsmøderne

I oktober og november blev der afholdt brugerrådsmøder i Københavns Kommunes svømmehaller. Læs det samlede notat fra møderne.