Alger i havnebassinerne

Alger trives godt i havnebassinerne. De er ufarlige, en natulig del af det maritime miljø og kan sidestilles med græs i vand. Bassinerne bliver renset for alger en gang om måneden i sommersæsonen, men der vil altid være alger.

Naturligt havmiljø

Vandet i havnebade, bade- og dyppezonerne i Københavns Havn er ubehandlet og en del af det naturlige havmiljø. Alger og tang, som er en type alge, er en naturlig del af dette miljø.

Alger og tang

Alger og tang trives godt på net og bassiner med fast bund. Hvert forår og sommer, når det bliver varmere og lysere, kan man opleve en opblomstring af disse. Algerne er ufarlige og kan sammenlignes med græs i vand.

Rengøring af bassinerne

Bassinerne med fast bund i havnebadene bliver professionelt renset en gang om måneden i sommersæsonen. Derudover udføres i mindre omfang vedligeholdende rengøring. Du kan altid forvente at se alger i havnebadene.

Selvbetjening

Vi har opsat koste og net ved bassinerne, og du er meget velkommen til selv at fjerne algerne, hvis du føler dig generet af dem.

Alternative bademuligheder

Såfremt du finder algerne generende er der en række alternative alternativer, fx friluftsbade, strande og badezonerne uden fast bund. Se oversigten: Københavns Kommunes svømmeanlæg.

Særlige forhold

I sjældne tilfælde, typisk sidst på sommeren under perioder med solrigt og stillestående vejr, kan der opstå en opblomstring af blågrønne alger, som kan være giftige. Blågrønne alger adskiller sig fra almindelige alger ved at skabe en tyk suppe med ingen eller meget ringe sigtbarhed.

Sikkerhed

Hvis du er i tvivl om vandkvaliteten, kan du tjekke varslingsstanderen ved badestedet eller badevandsudsigten på badevand.dk.