Foreninger, skoler og institutioner

Her kan du finde de praktikske oplysninger, retningslinjer og regler, der gør sig gældende for foreninger, skoler og institutioner.

Vi ønsker jer god fornøjelse og ser frem til, at I får en god oplevelse. Når I bruger vores svømmeanlæg, forventes I at overholde nedenstående regler og procedurer. Hvis dette ikke er tilfældet, kan anlægget ikke benyttes.

Regler om hygienje og sikkerhed

Udover de generelle regler om hygienje og sikkerhed skal I overholde følgende krav:

 • Der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold såsom livredningsudstyr og alarmeringsplan og med gyldigt bevis
 • Den dybe del af bassinerne er kun for svømmere - medmindre der er tale om en undervisningssituation, hvor børnene er forsvarligt sikrede. Med svømmere forstås, at de er i stand til at svømme 50 meter uden hvil og hjælpemidler
 • Vipperne kan kun åbnes af den ansvarlige livredder i den offentlige åbningstid, og der må ikke laves trampolinspring på vipperne
 • Der skal benyttes almindeligt badetøj, og der må ikke bades med T-shirts og tørklæder. Hvis barnet af religiøse grunde ikke kan bade i almindelig badedragt, kan barnet bade i en badedragt med lange ærmer og ben samt en badehætte til at dække håret

Betingelser

Aktiviteter på svømmeanlæggene sker på jeres eget ansvar, og I har det fulde ansvar over jeres medlemmers/elevers sikkerhed. Derudover er der følgende betingelser:

Foreninger

 • Den ansvarlige ”opsynet” skal have et gyldigt bevis og have sat sig ind i anlæggets sikkerhed
 • Fremvisning af medlemskort skal ske på forlangende (fx hvis I har tid samtidig med, at der er offentlig åbnet)
 • Vi tager ikke ansvar for personlige effekter og værdigenstande
 • I skal rydde op efter jer
 • Barfodsarealerne må ikke betrædes med udendørsfodtøj

Skoler og institutioner

I skal orientere jer i Børne- og Ungdomsforvaltningens baderegler:

Baderegler, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Øvrige forholdsregler

Vis alle

Pladsreservation

For at være sikre på at få plads, skal I reservere tid i forvejen. Hvis I bliver forhindret, bedes I kontakte os.

Priser og betaling

Priserne er:

Svømmebade pr. elev/lærer i undervisning17,-

Institutionskort - 12 klip*141,-

*Institutionskort: Alle deltagere fra institutionen, inkl. voksne på 15 år og derover, indløser ét klip pr. person. 

Det er ikke muligt at benytte institutionskort i weekenden i svømmehallerne.

Institutionskort gælder skoler samt andre børne- og ungdomsinstitutioner i Københavns Kommune

Billetter og kort kan købes her:

Sæson og lukkedage

Sæsonen løber fra den 1. september til den 31. maj. Husk at I skal orientere jer om lukkedagene og driftinfo på de respektive anlæg her på hjemmesiden. Som udgangspunkt er alle brugere forhåndsaflyst i skoleferier fx uge 42, uge 7 og påskeugen (med undtagelse af Bellahøj). Kontakt det lokale anlæg for at søge om træning i disse uger. Vi kan ikke garantere, at det er muligt at efterkomme ønsket.

Aflysninger

Der vil desværre kunne forekomme aflysninger:

 • Akutte aflysninger, der opstår i forbindelse med tekniske nedbrud. Vi aflyser kun, når det er nødvendigt pga. sikkerheden.
 • Planlagte aflysninger pga. stævner eller andre aktiviteter på anlægget. Vi forsøger at lægge disse således, at de generer mindst muligt. I kan holde jer orienteret om de planlagte aflysninger på jeres bookingbeskeder, der findes på Interbook.

Afholdelse af arrangement

Ønsker I selv at afholde et stævne eller et andet arrangement, så skal det som udgangspunkt ansøges samtidigt med sæsonansøgning via Foreningsportalen. Ansøgningsperioden er hvert andet år senest d. 1. februar og gælder for 2 år.

Ansøgninger, der i sæsonen modtages senere end 5 uger før stævnets/turnerings eller arrangementets afholdelse, vil ikke kunne imødekommes i henhold til vagtplanlægning og bemanding.

Adgang til omklædning

I kan få adgang til omklædningen 15 minutter før træningspassets begynder. Umiddelbart efter træningspassets ophør skal hallen forlades. Træneren/opsynet er den sidste, der forlader anlægget. Ønsker I at få adgang til anlægget før, skal det aftales med den lokale anlægsleder. Det kan ikke garanteres, at det er muligt.

Minimumskrav til udnyttelse af faciliteterne

Svømmefaciliteterne er en sparsom ressource, som der er stor efterspørgsel på. Vi bruger "minimumskrav" til at sikre en god udnyttelse af faciliteterne.

Hvis I opdager, at I ikke lever op til minimumskravet, så kontakt os med det samme. Så vil vi, i samarbejde med jer, finde en løsning.

Aktivitet – Deltagere pr. time

 • Svømning, 25m bassiner – 4 pr. bane (elite: 3. pr. bane)
 • Svømning, 50m bassin – 8 pr. bane (elite: 6 pr. bane)
 • Livredning – 4 pr. bane
 • Fridykning, finne- og apparatsvømning – 3 pr. bane
 • Handicapsvømning – 2 pr. bane
 • Vandpolo – 14 pr. bassin
 • Undervandsrugby – 14 pr. bassin
 • Sportsdykning – 14 pr. bassin
 • Fridykning – 14 pr. bassin
 • Udspring – 12 pr. bassin
 • Kajakpolo – 10 pr. bassin
 • Synkronsvømning – 10 pr. bassin
 • Øvrige: Undervandsjagt, vandaerobic mm. – 12 pr. bassin

Undervisningsbassin – Deltagere pr. time

 • Sundby og Emdrup – 14 i helt og 7 i halvt bassin
 • Frankrigsgade, Øbro-Hallen, Bellahøj – 8 i helt og 4 halvt bassin
 • Valby, varmvandsbassin – 8 i helt og 4 halvt bassin

Opsynsbevis - sådan får du det

I starten af sæsonen afholder vi kurser lokalt på anlæggene, hvor opsynsbevis kan erhverves. Der vil også være mulighed for løbende at erhverve opsynsbevis. Beviset er gyldigt i 18 måneder, og det skal bæres synligt i svømmehallen.

Tilmeldingen foregår elektronisk, og det er vigtigt, at der foregår med klubbens accept. En gyldig livredderprøve bestået i andet regi, (f.eks. DSU´s Bassinlivredderprøve), kan "konverteres" til et bevis, der er gyldigt i Københavns Kommunes svømmehaller.

Mere om opsynsbeviset, tilmelding og konvertering af beviset