Badezone Teglholm Brygge

Badezone Teglholm Brygge

Teglholmsgade 10E • 2450 København SV

Sæson og åbningnstider

Hele året - døgnåbent.

Badezone

Afgrænset område i havnen, hvor badning er tilladt.
Et anlæg med adgang til vandet, afgrænset med flydespærrer.

Facilitet

  • Stort trædæk
  • Bassin med fast bund (varierende vandybde)

Find vej

Google Maps

 

Ibrugtaget: 9. juni 2022