Tilgængelighed

Se rapporter over tilgængelighed for borgere med handicap på Københavns Kommunes svømmeanlæg.