Krav til den ansvarlige i klub- og foreningstid

Den ansvarlige i klub- og foreningstid i de københavnske svømmehaller (kaldet ”opsynet)” skal i forhold til sikkerheden:
  • vide at sikkerheden er foreningens eget ansvar
  • være fyldt 18 år
  • da den ansvarlige bl.a. skal orientere sig i sikkerhedsopslag og kunne foretage alarmering, er det et krav, at vedkommende behersker et rimeligt dansk
  • medbringe et gyldigt opsynsbevis erhvervet via Københavns Kommunes ”Svømmehalsopsyn for klubber og foreninger” eller et gyldigt livredderbevis. Dybden, prøven er aflagt på, skal minimum svare til dybden, hvor man har opsyn. Det er bassinets dybeste ende, der tæller
  • have kendskab til anlæggets rednings- og sikkerhedsudstyr: rygsæk, alarmeringstelefon mm
  • have kendskab til en alarmeringsplan: procedure for hvordan der reddes, hvorfra der alarmeres, og hvordan hjælpen kommer ind på anlægget/ til bassinet
  • have kendskab til en beredskabsplan (hvor er brandslukkere, nødudgange - og hvordan evakueres anlægget samt vide hvor mødestedet er)
  • sikre at medlemmerne overholder ordens- og hygiejneregler
  • vide at ved en forurening af bassinerne (opkast, afføring og lign.) skal bassinerne rømmes, en medarbejder fra E&S kontaktes og skilte opsættes, så det sikres, at andre brugere ikke uforvarende benytter bassinet

Ejendomsdrift & Service
KFF, Københavns Kommune, november 2019