Header menu

Opsynsbevis

Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar og skal ske under ledelse af en person med gyldigt opsynsbevis.

Foreningerne har selv det fulde ansvar for medlemmernes sikkerhed. Det vil sige, at der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold og et gyldigt opsynsbevis. Det gyldige opsynsbevis skal bæres synligt i svømmehallen, ellers kan medarbejderne bortvise foreningen/holdet.

Dit ansvar som livredderkvalificeret opsyn

Som foreningens livredderkvalificeret opsyn har du ansvaret for dine medlemmers sikkerhed. Du har derfor pligt til:

 • at orientere dig om, hvor udstyret er placeret i den pågældende hal, og hvordan det anvendes.
 • at vide hvorfra og hvordan, der skal alarmeres i tilfælde af ulykker, og hvordan redningsfolkene kan dirigeres til ulykkesstedet.
 • at bære et synligt og gyldigt opsynsbevis.

Sådan får du et opsynsbevis

Foreninger har følgende muligheder for at erhverve sig et opsynsbevis:

 • Københavns Kommune tilbyder lokale bassinprøvekurser for foreningerne op til sæsonstart og opsamlingskurser løbende. Prisen er kr. 55,- pr. deltager som medlem af godkendt folkeoplysende forening i Københavns Kommune. Kurset varer 4 timer og ud over at afholde bassinprøve undervises også i førstehjælp og den lokale alarmeringsplan/livredningsudstyr gennemgås – dvs. i den svømmehal foreningen har deres aktiviteter.
 • Bassinlivredderprøven kan erhverves gennem Dansk Svømmeunion. Foreninger skal stadig gennemgå lokal alarmeringsplan/livredningsudstyr. For at træffe aftale om dette skal du henvende dig til den lokale anlægsinstruktør.
 • Foreningerne kan gennem Dansk Svømmeunion selv uddanne nogle livredderdommere, som kan forestå bassinprøven i foreningen.

Hvis du erhverver din bassinlivredderprøve gennem Dansk Svømmeunion (punkt 2 og 3), så skal du sende foto og kopi af beviset til Københavns Kommune, som udsteder et opsynsbevis til dig. Du kan sende det via post eller mail:

 • Mail: kurser@teambade.dk
 • Adresse: Nyropsgade 3, 3. sal, 1602 København V - skal adresseres til "Ejendomsdrift & Services kursusafdeling, Københavns Kommune".

Formål og indhold

Formålet er at give trænere og ledere den nødvendige baggrund for at kunne leve op til de krav Københavns Kommune stiller til foreningernes benyttelse af de offentlige svømmefaciliteter. Kurset indeholder:

 • Alle sikkerhedsbestemmelser
 • Kompetencespørgsmål
 • Krav og bestemmelser
 • Hygiejne vandkemi
 • Svømmehallens rednings- og genoplivningsudstyr
 • Beredskab
 • Livreddende førstehjælp
 • Bassinprøve (husk badetøj)

Kurset har endvidere det formål at pege på behovet for en egentlig førstehjælpsuddannelse.

Praktiske oplysninger og tilmelding

 • Varighed: 4 timer
 • Tidspunkt: Kl. 18.00 - 22.00
 • Antal: Max. 12 deltagere
 • Husk: Pasfoto til bevis 
 • Pris: 55 pr. stk. for godkendte foreninger i Københavns Kommune. Ellers er prisen 275 kr.  Beløb indsættes på reg.nr. 0216 konto nr. 4069191444 mærket ”Svømmehalsopsyn” 
 • Tilmelding: teambade.plan2learn.dk

Løbende kursustilbud – ”Kursus i svømmehalsopsyn”

Hvis der er nok tilmeldte vil der løbende blive afholdt kursus den sidste torsdag i følgende måneder: September, oktober, november, januar, februar og marts. På dette kursus erstattes det ”lokale kendskab” med et mere all-round teknisk kendskab. Dette kursus skal følges op af en kort lokal gennemgang af beredskabsplan og placering af rednings- og genoplivningsudstyr.

Etniske foreninger

Vi afholder også kurser for etniske kvinder og mænd, som ikke deltager på foreningskurserne sammen med andre foreninger. Disse oprettes ad hoc. Se nærmere på teambade.plan2learn.dk

 • Varighed 4 timer
 • Antal: Max. 12 deltagere
 • Husk: Pasfoto til bevis
 • Pris: 55 pr. stk. for godkendte foreninger i Københavns Kommune. Ellers er prisen 275 kr.  Beløb indsættes på reg.nr. 0216 konto nr. 4069191444 mærket ”Svømmehalsopsyn” 

Tilmelding

Al kursustilmelding foregår via teambade.plan2learn.dk.