Header menu

Opsynsbevis

Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar og skal ske under ledelse af en person med gyldigt opsyns-/livredderbevis

Foreningerne har selv det fulde ansvar for medlemmernes sikkerhed. Det vil sige, at der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold og et gyldigt bevis. Beviset medbringes ved bassinkanten.

Dit ansvar som livredderkvalificeret opsyn

Som foreningens livredderkvalificeret opsyn har du ansvaret for dine medlemmers sikkerhed. Du har derfor pligt til at orientere dig her.

Sådan opnår du kompetencen som "opsyn"

Foreninger har følgende muligheder for at opnå kompetencen som "opsyn":

 1. Gennemgå kurset "Svømmehalsopsyn for klubber og foreninger". Københavns Kommune udbyder lokale kurser på svømmebadene ved sæsonstart løbende
 2. Have et gyldigt livredderbevis og orientere dig her

Opsynskursets formål og indhold

Formålet er at give trænere og ledere den nødvendige baggrund for at kunne leve op til de krav Københavns Kommune stiller til foreningernes benyttelse af de offentlige svømmefaciliteter. Kurset indeholder:

 • Alle sikkerhedsbestemmelser
 • Kompetencespørgsmål
 • Krav og bestemmelser
 • Hygiejne vandkemi
 • Svømmehallens rednings- og genoplivningsudstyr
 • Beredskab
 • Livreddende førstehjælp
 • Bassinprøve (husk badetøj)

Kurset har endvidere det formål at pege på behovet for en egentlig førstehjælpsuddannelse.

Praktiske oplysninger og tilmelding

 • Varighed: 4 timer
 • Tidspunkt: Kl. 18.00 - 22.00
 • Antal: Max. 12 deltagere
 • Pris: Kr. 55,- pr. stk. for godkendte foreninger i Københavns Kommune. Ellers er prisen kr. 275   kursusafgiften indsættes på reg.nr. 0216 konto nr. 4069191444 mærket ”Svømmehalsopsyn” 
 • Tilmelding: teambade.plan2learn.dk Kurset hedder "Svømmehalsopsyn for klubber og foreninger".

Løbende kursustilbud – ”Kursus i svømmehalsopsyn”

Hvis der er nok tilmeldte vil der løbende blive afholdt kursus den sidste torsdag i følgende måneder: September, oktober, november, januar, februar og marts. På dette kursus erstattes det ”lokale kendskab” med et mere all-round teknisk kendskab. Dette kursus skal følges op af en kort lokal gennemgang af beredskabsplan og placering af rednings- og genoplivningsudstyr.

Etniske foreninger

Vi afholder også kurser for etniske kvinder og mænd, som ikke deltager på foreningskurserne sammen med andre foreninger. Disse oprettes ad hoc. Se nærmere på teambade.plan2learn.dk

 • Varighed 4 timer
 • Antal: Max. 12 deltagere
 • Pris: 55 pr. stk. for godkendte foreninger i Københavns Kommune. Ellers er prisen 275 kr.  Beløb indsættes på reg.nr. 0216 konto nr. 4069191444 mærket ”Svømmehalsopsyn” 

Tilmelding

Al kursustilmelding foregår via teambade.plan2learn.dk.