Byskoven Badezone

Byskoven Badezone

Selinevej 18 • 2300 København S

Se alle

Nyheder, badezoner

Sæson

Hele året - døgnåbent.

Badezone

Afgrænset område i havnen, hvor badning er tilladt.
Et anlæg med adgang til vandet, afgrænset med flydespærrer.

Facilitet

  • Bassinet er 18x10m
  • Trækonstruktionen ved badezonen er både til ophold og adgangsfacilitet til badezonen.
  • Der er handicapadgang til badezonen (rampe er indbygget i trækonstruktionen)
  • På ydersiden af badezonen kan kajakker og kanoer lægge til
  • Der er etableret toilet og badefaciliteter ved badezonen (også med handicapadgang)
  • I nærheden findes et ”madpakkehus”, hvor man kan nyde medbragt mad i skygge/tørvejr. Her findes også nogle infostandere om områdets dyr og planter.
  • Ibrugtaget marts 2023. Officielt åbning: Torsdag 8. juni 2023.
  • Find vej: Google Maps

Mere info

Kontakt ✉