Kortbetingelser - KBH Betalingskort

For elektronisk betalingskort udstedt af Borgerservice på vegne af Kultur- og Fritidsforvaltningen ("KBH Betalingskort" eller "Kortet")

Brug af KBH Betalingskortet udgør en fuldstændig accept af disse kortbetingelser, som er forelagt kunden ved udleveringen af KBH Betalingskortet.

På www.kk.dk kan du finde seneste version af disse kortbetingelser. Kortbetingelser kan til enhver tid opdateres med den for ændringen passende varsel via www.kk.dk.

Anvendelse af kortet

Du kan benytte KBH Betalingskortet som betalingsmiddel i billetautomaterne i visse af Københavns Kommunes svømmehaller. KBH Betalingskortet kan alene anvendes, hvis der er tilstrækkeligt med midler på Kortet til at gennemføre den konkrete transaktion.

En opdateret oversigt over i hvilke af København Kommunes svømmehaller KBH Betalingskortet kan anvendes, kan til enhver tid findes på www.kk.dk. Oversigten kan til enhver tid ændres uden varsel. Der tilknyttes ingen personoplysninger ved udstedelse eller under anvendelse af Kortet, hvorfor det ikke kan tilknyttes din svømmehalsprofil.

KBH Betalingskortet kan benyttes til betaling af ihændehaveren uden identifikation, og der er ikke knyttet pinkode eller andre lignende sikkerhedsforanstaltninger til Kortet. Det er ikke muligt for brugeren ved egen hånd at personificere KBH Betalingskortet. Kortet skal derfor betragtes som kontanter.

Den person, der fremviser Kortet, kan benytte dette til betaling. Der behøves ikke nogen yderligere identifikation af personen. Selvom du måtte have en bekræftelse eller kvittering fra en indbetaling på Kortet, har Kortet alene værdi for den faktiske ihændehaver af Kortet.

Korttype

KBH Betalingskortet er et ihændehaver plastikkort med magnetstribe og bør opbevares samt håndteres herefter.

Saldo og optankning

KBH Betalingskortet kan tankes op mod kontant betaling og kun ved fysisk fremmøde (personligt eller på vegne af) i kommunens Borgerservice Centre.

Du kan kontrollere saldoen på dit KBH Betalingskort i alle kommunens Borgerservice Centre. Bemærk: Kortet kan ikke tankes op udenfor Borgerservices åbningstid, herunder helligdage og weekender.

Beløbsgrænse 

Det maksimale beløb, der kan indestå på KBH Betalingskortet er til enhver tid DKK 2.500,-. 

Gyldighedsperiode

KBH Betalingskortet er aktivt fra udstedelsestidspunktet og gyldigt i 3 år frem. Gyldighedsperioden forlænges ikke ved genoptankning.

Efter udløb af gyldighedsperioden kan KBH Betalingskortet ikke fornys eller anvendes. Et eventuelt resterende beløb på KBH Betalingskortet ved udløb af gyldighedsperioden vil blive refunderet, hvis Kortets ihændehaver inden for en periode på et år efter udløbsdatoen anmoder om indløsning i overensstemmelse med afsnittet om Indløsning neden for.

Indløsning

Du kan til enhver tid indløse indeståender på Kortet til pålydende værdi i alle kommunens Borgerservice Centre. Book en tid, mød op og medbring KBH Betalingskortet samt ID (pas eller sygesikringskort). Beløbet indsættes automatisk på din NemKonto efter minimum 5 arbejdsdage. Du kan beholde Kortet til senere optankning.

Gebyrer

Optankning, indløsning og/eller anvendelse af Kortet til betaling (i svømmehallerne) er gebyrfrit.

Refusion

Varer og/eller tjenesteydelser, der er købt med KBH Betalingskortet er underlagt betalingsstedets almindelige bytte- og returneringspolitik. Det ikke muligt at få refunderet et beløb direkte tilbage på KBH Betalingskortet.

Problemer med kort

Oplever du problemer med KBH Betalingskortet, skal du booke en tid i et af kommunens Borgerservice Centre for at få hjælp og vejledning.

Returnering af kort

Ønsker du at returnere KBH Betalingskortet, kan du aflevere det i alle kommunens Borgerservice Centre og få udbetalt restbeløbet til din NemKonto i overensstemmelse med afsnittet om Indløsning oven for.

Hvis Kortets saldo er DKK 0,- kan du aflevere kortet til personalet i de svømmehaller, hvor Kortet kan anvendes.

Bortkomst og misbrug af kortet

Bortkomst og misbrug af Kortet er dit ansvar og din risiko. Du skal således selv bære eventuelle tab i den forbindelse. Bortkomne kort eller misbrug af KBH Betalingskortet erstattes ikke af kommunen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Svømmehaller eller Borgerservice.

KBH Betalingskortet kan ikke spærres, hvis det bortkommer.

KBH Betalingskort, som er opnået på ulovlig vis, er ugyldige og kan ikke bruges til køb, ligesom dets værdi ikke kan refunderes/indløses.

Suspension af kortet

Københavns Kommune forbeholder sig retten til uden varsel at suspendere brug og/eller indløsning af et eller flere KBH Betalingskort i tilfælde, hvor der er mistanke om svindel eller andre ulovligheder.

Ophør

Københavns Kommune kan med 3 måneders varsel via kommunens hjemmeside indstille brugen af KBH Betalingskort, hvorved KBH Betalingskort ikke længere kan anvendes som betalingsmiddel. Resterende beløb på KBH Betalingskortet vil i sådan et tilfælde blive refunderet, hvis Kortets ihændehaver anmoder om indløsning i overensstemmelse med afsnittet om Indløsning oven for inden 12 måneder efter udløb af Kortets almindelige gyldighedsperiode.

Spørgsmål eller klager

Har du spørgsmål til KBH Betalingskortet eller ønsker du at klage, skal henvendelse ske til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen, telefon 3366 3366