Renovering af Badezone Sandkaj og Det Flydende Foreningshus

Adgang til bygningerne og faciliteterne er er midlertidigt lukket. Vi forventer at åbne igen ultimo april 2022. Det er stadig muligt at benytte bade- og dyppezonen.

Arbejdet med renovering af bygninger og faciliteter pågår. Vi har desværre konstateret yderligere forhold, som også skal udbedres. Det vil betyde at arbejdet trækker ud og ikke forventes afsluttet før slutning af april 2022.

Vand og afløb var frostsikret, men desværre har der været besøg af gnavere (mink sandsynligvis) som har ødelagt frostsikringen.

I forbindelse med lukningen vil vi også forbedre en række andre forhold, herunder:

  • skridsikkerhed på gangarealer
  • forbedret isolering af vand og afløb
  • aflukning og isolering af bade og omklædningsrum, så rummene og rørene kan holdes frostfrie