Header menu

Behandling af dine personoplysninger

Vi gemmer din henvendelse i op til et år. Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Når Københavns Kommune behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheden Det drejer sig om din ret til berigtigelse, sletning mm. Læs mere om dine rettigheder.

Hvis du ellers har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger, kan du rette henvendelse til Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger er:

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver
Intern Revision, Suhmsgade 4, 2 _ sal, 1 125 København N
+45 71 74 54 54
Skriv sikkert til Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (digital post)

Endelig har du mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk