Vi sparer på energien i Københavns Kommune

Derfor har vi slukket for saunaerne i byens svømmehaller indtil videre. Kultur- og Fritidsforvaltningen følger udviklingen tæt.

Hvorfor lukke for netop saunaerne?​

Saunaerne i Københavns kommunes svømmehaller bruger omkring to procent af Kultur- og Fritidsforvaltningens årlige strømforbrug. Københavns Kommune og foreningerne vurderer, at nedlukningen af saunaerne er det tiltag, der påvirker svømmehallernes brugere mindst. ​

Billetpriser og refundering

Prisen på billetter er politisk fastlagt i kommunens budget. Det betyder at priser ikke er steget i årets løb, selvom omkostningerne til at drive svømmehallerne generelt er steget.

Hvis du har et årskort eller klippekort, kan du vælge at få pengene refunderet for den resterende periode. Se mere på: https://svoemkbh.kk.dk/refundering

​Hvorfor kører saunaerne på fx Helgoland stadig?​

Beslutningen omhandler saunaerne i svømmehallerne. Kultur- og Fritidsforvaltningen går i dialog med de foreninger, der driver saunaer mhp. at der kan spares på energien også på dette område.​

Hvilke andre energibesparende tiltag har Københavns Kommune igangsat?​

Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune har besluttet at begrænse brugen af keramikovne. Desuden er belysningen på byens kunstgræsplæner dæmpet til DBU’s minimumskrav.​

Link til KFU-referat

Yderligere energisparetiltag på kultur- og fritidsområdet