Saunaerne genåbner

Fra 1. marts bliver det igen muligt at benytte sig af saunaerne i Københavns Kommunes svømmehaller. Saunaerne har hidtil været lukket ned siden 7. november 2022 som et led i en række energibesparende tiltag.

Kultur- og Fritidsudvalget har på et møde fredag den 24. februar truffet en beslutning om at genåbne alle saunaer i Københavns Kommunes svømmehaller fra den 1. marts 2023. Genåbningen imødekommer et stort ønske fra mange borgere, som siden 7. november 2022 ikke har kunne benytte sig af saunaerne i de københavnske svømmehaller.

Trods beslutningen om at genåbne de københavnske saunaer skaber krigen i Ukraine og den generelle forsyningssituation fortsat usikre omstændigheder. Det betyder, at der i perioder stadigvæk kan forekomme korte nedlukninger for at følge statens anbefalinger om at nedbringe samfundets samlede energiforbrug, og dermed forebygge en situation med energimangel. Kultur- og Fritidsforvaltningen følger fortsat udviklingen tæt.

Link til KFU-referater