Notat fra brugerrådsmødet

12. september 2022 i Kantinen i Nyropsgade 3, 1602 København V, blev der afholdt brugerrådsmøde. Læs notatet fra mødet.

Brugerråd 2022 notat