Digitalt livreddersystem

SvømKBH har styrket badesikkerheden for gæsterne i Valby Vandkulturhus og Bellahøj Svømmestadion med et digitalt livredningssystem

Livredningssystemet varsler livredderne om hændelser i vandet, der kan påvirke sikkerheden for de badende i bassinerne.

Når en hændelse registreres, bliver livredderne varslet digitalt og kan reagere med det samme.

Systemet erstatter ikke svømmehallens livreddere, men er et værktøj for livreddernes arbejde med badesikkerheden til glæde for svømmehallens gæster. Der vil ikke altid være livreddere ved hver enkelt bassin, men de vil reagere på information fra livredningssystemet fra alle bassinerne. Livredderne vil i højere grad end tidligere bevæge sig rundt i svømmehallen og have fokus på den forebyggende sikkerhed.

Systemet blev ibrugtaget i Valby Vandkulturhus i maj 2021 og i Bellahøj Svømmestadion 1. september 2022.

Ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar

SP: Hvad betyder det digitale livredningssystem for mig som gæst i svømmehallen?
SV: Det betyder en endnu bedre badesikkerhed, da livredningssystemet hjælper livredderne ved at advare om potentielt farlige situationer under vandet. 

SP: Vil der stadig være livreddere ved bassinerne?
SV: Ja. Livredningssystemet er et arbejdsredskab for svømmehallens livreddere. Der vil ikke altid være livreddere ved hvert enkelt bassin, men de vil reagere på information fra livredningssystemet fra alle bassinerne. Livreddere vil i højere grad end tidligere bevæge sig rundt i svømmehallen og have fokus på den forebyggende sikkerhed. 

SP: Hvad bruges kameraerne til?
SV: Kameraerne fungerer som en slags ekstra øje for svømmehallens livreddere, det hjælper med at opdage en potentiel farlig situation under vandet, som kan være svært at se fra bassinkanten.

SP: Hvor længe gemmes data fra kameraerne?
SV: Data fra kameraer gemmes i 72 timer. Data fra hændelser, der rapporteres til livredderne, gemmes i op til 30 dage.

SP: Hvilke sikkerhedsregler gælder?
SV: Livredningssystemet opfylder gældende sikkerhedsregler og tests løbende som beskrevet i den internationale standard IOS 20380, der omhandler digitale visuelle systemer til forebyggelse af drukneulykker. 

SP: Har du flere spørgsmål?
SV: Benyt vores kontaktformular eller kontakt personalet i svømmehallen.