Arbejdet de næste dage

De næste par dage weekenden incl. samt mandag tirsdag og onsdag i næste uge bliver der arbejdet ude foran klubhuset (markeret med rødt på tegning)

Entreprenøren sørger for at der hele tiden er adgang til klubhuset. Den gule del er næsten færdig, så man kan evt. gå ind den vej.