Header menu

Åbningstid: Døgnåbent
 

Bemærk:

  • Badezone: Et afgrænset område i havnen, hvor det er tilladt at bade
  • Er afmærket med bøjer, flydespær, redningsstiger og redningsposter
  • Det skiltes med ”Badning tilladt”
  • Det er ikke tilladt af bade uden for havnebade og badezoner
  • Badning på eget ansvar
  • Ingen livredderopsyn
  • Som udgangspunkt åben 24/7/365
  • Havnebade med livredderopsyn
  • Tjek altid badevandskvaliteten
  • Mere om badezoner