Renovering af Badezone Sandkaj og Det Flydende Foreningshus

Adgang til bygningerne og faciliteterne er er midlertidigt lukket. Lukning skyldes behov for renovering af vand og afløbsfaciliteter, som desværre er frostsprængt i den forgangne vinterperiode.

Vand og afløb var frostsikret, men desværre har der været besøg af gnavere (mink sandsynligvis) som har ødelagt frostsikringen.

I forbindelse med lukningen vil vi også forbedre en række andre forhold, herunder:

  • skridsikkerhed på gangarealer
  • forbedret isolering af vand og afløb
  • aflukning og isolering af bade og omklædningsrum, så rummene og rørene kan holdes frostfrie

Arbejderne forventes at forløbe frem til slutning af februar 2022.