Header menu

 

Corona-info

Byen er åben, men vi skal passe på hinanden. Se de nyeste regler her!

 

Læs mere på kk.dk/kultur-og-fritid-coronainfo

 

Uddannelsesdatoer 2020

For aspiranter og operationelle kystlivreddere

Åbent-vandlivredder-aspirantuddannelse

Bemærk: På grund af den ekstraordinære situaion vil vi ikke udbyde en kystlivredderuddannelse i år. I stedet vil godkende ansøger blive tilbud at komme på åbent-vandlivredderuddanelsen som adskiller sig ved at der ikke er bådmodul og åbent-vandskurset er forkortet.

7. maj, (torsdag), kl. 12:00: Frist for beståelse af teoriprøver
Prøver bliver tilgængelige godt 14 dage før.

5. juni (fredag): Bassinprøver
Sted: Sundby Bad, Sundbyvestervej 50, 2300 København, kl. 09 - 16
Medbring: Badetøj. dykkermaske, finner og snorkel.
Se menupunkt Inwater-prøver.
Det er kun aspiranter der har skrevet en ansøgning, og fået godtaget denne, der kan gå op til Inwater-prøven.
Efter bassinprøve vil der være personlig samtale. 

6. juni (lørdag), kl. 08:00-17:00: Førstehjælpskursus, dag 1
7. juni (søndag), kl. 09.00-16:00: Førstehjælpskursus, dag 2

Sted: Helgoland Søbadeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.
Der vil være let forplejning.

Program:

  • Grundlæggende førstehjælp - 4 hoved punkter
  • HLR til voksne
  • Pocket maske 
  • HLR til børn
  • Alm. Førstehjælp sygdomme og skader (kystrelateret)
  • AED teori
  • AED træning
  • Stabilt sideleje
  • Drukning
  • Oxygen rygsæk

10. juni (onsdag), kl. 10:00-16:00: Åbenvandskursus og prøver
Sted: Helgoland Søbadeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.
Prøverne er beskrevet under punktet Openwater-prøver. Det vil være gennemgang og træning af alle prøver før prøveaflæggelsen. 

​Bemærk: For blive kystlivredder skal samtlige moduler og gennemføres og bestås med et tilfredsstillende resultat. Der kan ikke forventes nogen art af dispensation.
Yderligere vil der i uddannelsesforløbet ske en selektion således, at kun de bedst egnede vil blive tilbudt arbejde som kystlivredder.
Med forbehold for ændringer.

 

Kystlivredder repetistuddannelse

 

07. maj (torsdag), kl. 12:00: Frist for beståelse af teoriprøver
Prøver bliver tilgængelige godt 14 dage før.

19. juni (fredag): Bassinprøver
Tidspunkt og sted tilgår
Medbring: Badetøj, dykkermaske, finner og snorkel.
Se menupunkt Inwater-prøver.

20. juni (lørdag), kl. 09:00-18:00: Førstehjælpskursus
Sted: Helgoland Søbadeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.
Det vil være en let forplejning.
 
21. juni (søndag), kl. 09-12 eller kl. 13-16: Åbenvandsprøver
Sted: Helgoland Søbadeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.

- - -

Ret til ændringer forbeholdes.