Header menu

 

Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er lukket eller ændret pga. corona-virus. Læs her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Uddannelsesdatoer 2020

For aspiranter og operationelle kystlivreddere

Åbent-vandlivredder-aspirantuddannelse

Bemærk: På grund af den ekstraordinære situaion vil vi ikke udbyde en kystlivredderuddannelse i år. I stedet vil godkende ansøger blive tilbud at komme på åbent-vandlivredderuddanelsen som adskiller sig ved at der ikke er bådmodul og åbent-vandskurset er forkortet.

11. maj, (mandag), kl. 12:00: Frist for beståelse af teoriprøver
Prøver bliver tilgængelige godt 14 dage før.

5. juni (fredag), kl. 16:00-21:00: Bassinprøver
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
Medbring: Badetøj. dykkermaske, finner og snorkel.
Se menupunkt Inwater-prøver.
Det er kun aspiranter der har skrevet en ansøgning, og fået godtaget denne, der kan gå op til Inwater-prøven.
Aftenen slutter når Inwater-prøven og efterfølgende samtaler er færdige. 

6. juni (lørdag), kl. 09:00-18:00: Førstehjælpskursus, dag 1
7. juni (søndag), kl. 09.00-17.00: Førstehjælpskursus, dag 2

Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N

Program:

  • Grundlæggende førstehjælp - 4 hoved punkter
  • HLR til voksne
  • Pocket maske 
  • HLR til børn
  • Alm. Førstehjælp sygdomme og skader (kystrelateret)
  • AED teori
  • AED træning
  • Stabilt sideleje
  • Drukning
  • Oxygen rygsæk

10. juni (onsdag), kl. 09:00-17:00: Åbenvandskursus og prøver
Sted: Svanemøllestranden, Strandpromenaden 30, 2100 København Ø
Prøverne er beskrevet under punktet Openwater-prøver. Det vil være gennemgang og træning af alle prøver før prøveaflæggelsen. 

​Bemærk: For blive kystlivredder skal samtlige moduler og gennemføres og bestås med et tilfredsstillende resultat. Der kan ikke forventes nogen art af dispensation.
Yderligere vil der i uddannelsesforløbet ske en selektion således, at kun de bedst egnede vil blive tilbudt arbejde som kystlivredder.
Med forbehold for ændringer.

Kystlivredder repetistuddannelse

07. maj (torsdag), kl. 12:00: Frist for beståelse af teoriprøver
Prøver bliver tilgængelige godt 14 dage før.

19. juni (fredag), kl. 16:00-21:00: Inwater-prøver
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
Medbring: Badetøj, dykkermaske, finner og snorkel.
Se menupunkt Inwater-prøver.

20. juni (lørdag), kl. 09:00-18:00: Førstehjælpskursus
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
 
21. juni (søndag), kl. 07:30-19:30: Åbenvandsprøver
Sted: Helgoland Badeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.

- - -

Ret til ændringer forbeholdes.