Header menu

Uddannelsesdatoer 2020

For aspiranter og operationelle kystlivreddere

ASPIRANTER

19. december 2019 (torsdag): Åbent for ansøgninger
24. januar (fredag), kl. 12: Ansøgningsfrist

3. april (fredag), kl. 16:00-21:00: Bassinprøver
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
Medbring: Badetøj. dykkermaske, finner og snorkel.
Se menupunkt Inwater-prøver.
Det er kun aspiranter der har skrevet en ansøgning, og fået godtaget denne, der kan gå op til Inwater-prøven.
Aftenen slutter når Inwater-prøven og efterfølgende samtaler er færdige. 

18. april (lørdag), kl. 09:00-18:00: Førstehjælpskursus, dag 1
19. april (søndag), kl. 09.00-17.00: Førstehjælpskursus, dag 2

Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N

Program:

 • Grundlæggende førstehjælp - 4 hoved punkter
 • HLR til voksne
 • Pocket maske 
 • HLR til børn
 • Alm. Førstehjælp sygdomme og skader (kystrelateret)
 • AED teori
 • AED træning
 • Stabilt sideleje
 • Drukning
 • Oxygen rygsæk

02. maj (lørdag) kl. 08:00-18:00: Bådkursus, dag 1
03. maj (søndag) kl. 08:00-17:30: Bådkursus, dag 2

Sted: Helgoland Badeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.

Program:

 • Sikkerhedssignaler og procedurer
 • Søfartsregler (grundlæggende)
 • Båd- trailer- sikkerhedsudstyr 
 • ATV- olie- vand- benzin- tjek
 • Båd (sejlads) 
 • Spine-board
 • Vedligehold

15. maj (fredag), kl. 16:00-22:30: Åbenvandskursus, dag 1
16. maj (lørdag), kl. 08:00-22:30: Åbenvandskursus, dag 2
17. maj (søndag) kl. 07:30-19:30: Åbenvandskursus og prøver, dag 3

Sted: Helgoland Badeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.

Program:

 • Kystmorfologi og oceanografi
 • Tjenesteforhold
 • Radiotjeneste/kommunikation
 • ABC og ABCT-tjeneste
 • Board-træning
 • Bådtjeneste
 • Se også menupunktet Åbent-vandprøver

Prøveaflæggelse: 3 x 150 m: Alarmering, 150 m løb, 150 meter ABC-svøm, 150 m bjærgning, nødflyt, trinvis førstehjælp
Prøveaflæggelse: Båd: Solo start, optagning, landing, stabilt sideleje
Teoriprøve: Tjenesteforhold, kystmorfologi, førstehjælp, mm.
Med forbehold for ændringer.
For blive kystlivredder skal samtlige moduler og gennemføres og bestås med et tilfredsstillende resultat. Der kan ikke forventes nogen art af dispensation.

Yderligere vil der i uddannelsesforløbet ske en selektion således, at kun de bedst egnede vil blive tilbudt arbejde som kystlivredder.

OPERATIONELLE KYSTLIVREDDERE

23. marts (mandag), kl. 16:00-21:00: Inwater-prøver
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
Medbring: Badetøj, dykkermaske, finner og snorkel.
Se menupunkt Inwater-prøver.

18. april (lørdag), kl. 09:00-18:00: Førstehjælpskursus
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
 
17. maj (søndag), kl. 07:30-19:30: Åbenvandsprøver
Sted: Helgoland Badeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.

- - -

Ret til ændringer forbeholdes.