Header menu

Uddannelsesdatoer 2019

For aspiranter og operationelle kystlivreddere

ASPIRANTER

23. januar (onsdag), kl. 12: Ansøgningsfrist

15. marts (fredag), kl. 16:00-22:00: Bassinprøver
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
Medbring: Badetøj. dykkermaske, finner og snorkel.
Se menupunkt Bassinprøve.
Det er kun aspiranter der har skrevet en ansøgning, og fået godtaget denne, der kan gå op til bassinprøven.
Aftenen slutter når bassinprøver og efterfølgende samtaler er færdige. 

13. april (lørdag), kl. 09:00-18:00: Førstehjælpskursus, dag 1
14. april (søndag), kl. 09.00-17.00: Førstehjælpskursus, dag 2

Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N

Program:

 • Grundlæggende førstehjælp - 4 hoved punkter
 • HLR til voksne
 • Pocket maske 
 • HLR til børn
 • Alm. Førstehjælp sygdomme og skader (kystrelateret)
 • AED teori
 • AED træning
 • Stabilt sideleje
 • Drukning
 • Oxygen rygsæk

11. maj (lørdag) kl. 08:00-18:00: Bådkursus, dag 1
12. maj (søndag) kl. 09:00-17:30: Bådkursus, dag 2

Sted: Helgoland Badeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.

Program:

 • Sikkerhedssignaler og procedurer
 • Søfartsregler (grundlæggende)
 • Båd- trailer- sikkerhedsudstyr 
 • ATV- olie- vand- benzin- tjek
 • Båd (sejlads) 
 • Spine-board
 • Vedligehold

24. maj (fredag), kl. 16:00-22:30: Åbenvandskursus, dag 1
25. maj (lørdag), kl. 08:00-22:30: Åbenvandskursus, dag 2
26. maj (søndag) kl. 07:30-19:30: Åbenvandskursus og prøver, dag 3

Sted: Helgoland Badeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.

Program:

 • Kystmorfologi og oceanografi
 • Tjenesteforhold
 • Radiotjeneste/kommunikation
 • ABC og ABCT-tjeneste
 • Board-træning
 • Bådtjeneste
 • Se også menupunktet Åbent-vandprøver

Prøveaflæggelse: 3 x 150 m: Alarmering, 150 m løb, 150 meter ABC-svøm, 150 m bjærgning, nødflyt, trinvis førstehjælp
Prøveaflæggelse: Båd: Solo start, optagning, landing, stabilt sideleje
Teoriprøve: Tjenesteforhold, kystmorfologi, førstehjælp, mm.
Med forbehold for ændringer.
For blive kystlivredder skal samtlige moduler og gennemføres og bestås med et tilfredsstillende resultat. Der kan ikke forventes nogen art af dispensation.

Yderligere vil der i uddannelsesforløbet ske en selektion således, at kun de bedst egnede vil blive tilbudt arbejde som kystlivredder.

OPERATIONELLE KYSTLIVREDDERE

23. januar (onsdag(, kl. 12:00: Tilbegemledingsfrist

12. april (fredag), kl. 16:00-22:00: Bassinprøve
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
Medbring: Badetøj, dykkermaske, finner og snorkel.
Se menupunkt Bassinprøve.

13. april (lørdag), kl. 09:00-18:00: Førstehjælpskursus
Sted: Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N
 
26. maj (søndag), kl. 07:30-19:30: Åbenvandsprøver
Sted: Helgoland Badeanstalt, Øresundsstien 11, 2300 København S.

- - -

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.