Header menu

Regler for babybadebuks

  • Husk både neoprenbadebuks samt engangs-badeble, når din baby skal i bassinet
Der er indført skærpede regler omkring babybadetøjet i bestræbelse på at minimere antallet af driftstop.

Før adgang til bassinerne skal babyer være iført:

Tætsluttende neoprenbadebuks samt engangs-badeble.

Med tætsluttende menes der, at badetøjet sidder tæt omkring lår (må ikke sidde i lysken, hvor der er bevægelige led) og liv/talje på babyen. Hele engangs-badebleen skal være dækket af badebuksen, for derved at mindske risikoen for fækalt udslip.

Babyer skal være iført dette badetøj indtil det fyldte 4 år eller indtil det tidspunkt, hvor barnet er ”sikker toiletgæst.”

Vi sælger ikke længere neoprenbadebukser og badebleer i Valby Vandkulturhus. Godkendt badetøj kan købes i Øbro-Hallen eller på internettet ved lave en søgning på ”neoprenbadebukser”.

Hvis du er i tvivl om din babys badetøj er du velkommen til at kontakte personalet for vejledning.

Vi har desværre oplevet mange driftsstop af varmtvandsbassinet og soppebassinet som følge af utilstrækkelig babybeklædning. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at såfremt dit barn efter personalets vurdering ikke er klædt på som beskrevet ovenfor, kan babysvømning desværre ikke finde sted.