Header menu

Opsynskursus

Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar og skal ske under ledelse af en person med gyldigt opsynsbevis.

Ejendomsdrift & Service (ES) afholder kurser i svømmehalsopsyn. Indeholdt i dette kursus er aflæggelse/beståelse af bassinprøver. Det bevis, der udstedes ved bestået kursus, skal bæres synligt i svømmehallen. I modsat fald kan de tekniske medarbejdere på stedet bortvise holdet/foreningen.

Sikkerhed
Foreningerne har selv det fulde ansvar for medlemmernes sikkerhed. Det vil sige, at der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold. 
Hvis dette ikke er tilfældet, kan anlægget ikke benyttes, og personalet har ret til at afvise foreningen.

Livredningsudstyr
”Opsynet” har pligt til at orientere sig om hvor udstyret er placeret i den pågældende hal, samt hvorledes det anvendes.

Alarmeringsplan
”Opsynet” skal vide hvorfra og hvordan der skal alarmeres i tilfælde af ulykker, og hvordan redningsfolkene kan dirigeres til ulykkesstedet.

Hvordan kan man få opsynsbevis?
Foreningerne har følgende muligheder mht. bassinprøve:

  • ES tilbyder lokale bassinprøvekurser for foreningerne op til sæsonstart og opsamlingskurser løbende. Prisen er kr. 55,- pr. deltager som medlem af godkendt folkeoplysende forening i Københavns Kommune. Kurset varer 4 timer og ud over at afholde bassinprøve undervises også i førstehjælp og den lokale alarmeringsplan/livredningsudstyr gennemgås – dvs. i den svømmehal foreningen har deres aktiviteter.
  • Bassinlivredderprøven kan erhverves gennem Dansk Svømmeunion. Kopi af gyldigt bevis og foto sendes til ES' kursusafdeling, Hvidkildevej 64, 2400 København NV eller til kurser@teambade.dk, som udsteder et opsynsbevis. Foreninger skal stadig gennemgå lokal alarmeringsplan/livredningsudstyr. Foreningerne skal henvende sig til den lokale anlægsinstruktør for at træffe aftale om dette.
  • Foreningerne kan gennem Dansk Svømmeunion selv uddanne nogle livredderdommere, som kan forestå bassinprøven i foreningen. Kopi af gyldige livredderbeviser sendes til ES' kursusafdeling, som udsteder et ES bevis.

Svømmehalsopsyn for klubber og foreninger
Indhold og praktiske oplysninger:

Formålet er at give trænere, ledere etc. den nødvendige baggrund for at kunne leve op til de krav Københavns Kommune/ES stiller til foreningernes benyttelse af de offentlige svømmefaciliteter. Seminaret behandler alle sikkerhedsbestemmelser. De ansvarlige skal vide hvilke beredskabsplaner, der skal følges ved uheld, vide hvor genoplivningsudstyret befinder sig og hvordan dette bruges. Seminaret har endvidere det formål at pege på behovet for en egentlig førstehjælpsuddannelse. Der trænes livreddende førstehjælp.

  • Kompetencespørgsmål
  • Krav og bestemmelser
  • Hygiejne vandkemi
  • Svømmehallens rednings- og genoplivningsudstyr
  • Beredskab
  • Livreddende førstehjælp
  • Bassinprøve (husk badetøj)

Varighed 4 timer, tidspunkt 18.00-22.00
Antal:  max. 14 deltagere
Husk pasfoto til bevis 
Pris 55,00 pr. stk. Beløb indsættes på reg.nr. 0216 konto nr. 4069191444 mærket ”Svømmehalsopsyn”  

Tilmelding: teambade.plan2learn.dk

Tidsplan
Kursus i svømmehalsopsyn – Lokale kurser ved sæsonafslutning og sæsonstart - uge 38

Løbende kursustilbud – ”Kursus i svømmehalsopsyn”
Hvis der er nok tilmeldte vil der løbende blive afholdt kursus i Hillerødgade Bad og Hal den sidste torsdag i følgende måneder: September, oktober, november, januar, februar og marts.
På dette kursus erstattes det ”lokale kendskab” med et mere all-round teknisk kendskab. Dette kursus skal følges op af en kort lokal gennemgang af beredskabsplan og placering af rednings- og genoplivningsudstyr.

Etniske foreninger
Kurser for etniske kvinder og mænd, som ikke deltager på foreningskurserne sammen med andre foreninger.
Oprettes/tilmelding ad hoc kurser efter behov. Se nærmere på teambade.plan2learn.dk

Varighed 4 timer, tidspunkt 18.00-22.00
Antal: max. 14 deltagere
Husk pasfoto til bevis
Pris 55,00 pr. stk. Beløb indsættes på reg.nr. 0216 konto nr. 4069191444 mærket ”Svømmehalsopsyn”  

Tilmelding
Al kursustilmelding foregår via teambade.plan2learn.dk