Header menu

Hvad betyder flagene?

  • ""
flag du møder ved strande og havnebade

 

Rød over gul flag    

Livreddere på vagt

 
Gult flag    

Farlige forhold

       
Rødt flag    

Livsfare! - Badning frarådes

       
Grønt flag    

Rent badevand

Det grønne flag møder du kun nogle steder.
Ved forurenet vand hejses rødt flag.
Rødt-over-gult flag gælder det som grønt.  
Tjek badevandskvaliteten på Badevandsudsigten.

       
Blåt flag    

Badestedet er certificeret
i henhold til Blå Flag