Header menu

Brugerråd

Ramme for brugerråd i Team Bade 2015 – hvad og hvordan?

Formål 

Formålet er at få en bredere kontakt mellem brugere og daglig ledelse på Team Bades svømmeanlæg.

Team Bade værdsætter samarbejdet med brugerne. Ingen andre steder har vi samme mulighed for at få feedback og sparring på den løbende drift af vores anlæg. 

Vi erstatter rettigheder med muligheder. Vi ønsker at dyrke potentialet i vores samarbejde i en mere løs, dynamisk og fleksibel ramme. Det betyder også, at vi fjerne regler, vedtægter, forretningsorden, valg og procedurer.

Deltagere
Brugerrådsmøder er åbne for alle interesserede brugere af det pågældende anlæg. Det vil sige:

 • Nuværende brugere, der ønsker at fortsætte som faste medlemmer.
 • Kommende brugere, der ønsker at deltage fast eller adhoc.

Ønsker man som bruger af anlægget, at deltage i et møde, skal dette meddeles anlægget pr. mail (se mailadresse under afsnittet ”Kommunikation”) senest 2 uge før mødets afholdelse.

Årshjul – mødedatoer
Der afholdes 3 årlige møder – 2 lokale møder, 1 forår og 1 efterår samt 1 fælles møde for alle anlæg.

Forårsmøder, kl. 17:00-19:00:

 • 21.04.2015    Amagerbadene 
 • 22.04.2015    Valby Vandkulturhus
 • 23.04.2015    Bellahøj Svømmestadion
 • 28.04.2015    Øbrobadene
 • 29.04.2015    Hillerødgade Bad og Hal
 • 30.04.2015    Vesterbro Svømmehal

Efterårsmøder, kl. 17:00-19:00:

 • 15.09.2015    Amagerbadene
 • 30.09.2015    Hillerødgade Bad og Hal
 • 17.09.2015    Øbrobadene
 • 22.09.2015    Valby Vandkulturhus
 • 23.09.2015    Bellahøj Svømmestadion
 • 24.09.2015    Vesterbro Svømmehal

Fællesmøde, kl. 17:00-20:00:

 • 25.11.2015

Møderne annonceres 1 måned før afholdelse med opslag på anlæggets opslagstavle, hjemmeside, facebook og infoskærm.

Dagsorden til brugerrådsmøderne
Standard dagsorden:

 • Opfølgning på referatet fra sidste brugerrådsmøde
 • Orientering fra Team Bade
 • Orientering fra anlægget
 • Brugerrådspulje 
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Ønskes yderligere punkter til drøftelse på dagsorden, skal disse punkter være anlægget i hænde pr. mail senest 2 uger før mødets afholdelse (se mailadresser under afsnittet Kommunikation).

Endelig dagsorden til mødet fremsendes til deltagerne senest 1 uge for mødets afholdelse.

Kommunikation

Der indkaldes til møder via mail, opslag på anlæg, pågældende anlægs hjemmeside, facebook og infoskærm.

Indkomne punkter til drøftelse på dagsorden sendes til anlæggets mail-adresse senest 2 uger før mødets afholdelse.

Endelig dagsorden til mødet fremsendes til deltagerne senest 1 uge for mødets afholdelse.

Referater fra brugerrådsmøderne vil være tilgængelige som pdf senest 2 uger efter mødets afholdelse på hjemmesiden

Evaluering
Efter afholdelse af fællesmødet i 2015 vil vi evaluere møderne i 2015:

 • Deltagernes udbytte
 • Team Bades udbytte
 • Tilmeldingsprocedure
 • Mødeform
 • Er der brugere, der har benyttet sig af at deltage ad-hoc deltagelse i brugerrådet?
 • Er der kommet flere/andre faste brugere i brugerrådet?
 • Indkomne punkter udover standarddagsorden.
 • Er der observeret andre ændringer?